Akvarell

Akvarell er et spontant og fargerikt billedspråk som på mange måter kan sammenlignes med et orkester.

Tegning

Tegning er former, flater, ornamenter og rytmer som jeg fremstiller ved hjelp av linjer, streker, punkter og valører. Tegning er en naturlig aktivitet ved siden av akvarellmaling og digitale trykk, alle mine arbeider starter med tegning.

Digitale trykk

Jeg skanner inn akvareller og tegninger som jeg arbeider videre med på datamaskinen, i denne arbeidsprosessen bruker jeg Adobe Photoshop CS3 for å lage digitale arbeider.


FORSIDE