Kunstklubben skriver om mine bilder

 

Tradisjon er viktig for Nanti Bryn Hansen også med tanke på motivvalget. Ofte henter hun elementer fra folke kunsten, eventyr og  sagn ,som hun  setter inn i Norske landskaper,
Denne blandingen av naturskildring og drøm gir et  særegent  poetisk utrykk.
Det poetiske temaet forsterkes med kunstnerens store interesse for musikk.

Bildene fungerer som små dikt der den indre og ytre virkelighet lever side om side.

Kunstklubben skriver videre

Det er først å fremst naturen som er hennes inspirasjonskilde.
Hun sier at der finner hun linjer, former, lys og nyanser som danner et utgangspunkt for videre arbeid på atelieret.  Særlig er hun opptatt av å  formidle musikalitet og harmoni, og dette aspektet  blir viktigere enn å gi en realistisk skildring av det øyet ser.
I mange bilder understreker Kunstneren det mytiske innholdet  ved å bruke folkloristiske  billedelementer, som de fargesterke , ornamentale søylene langs sidene. 
I bildene skildrer hun det nære forholdet mellom natur og kultur .

Varm sommerdag på Tjøme
Det begynner så smått å gå mot lysere  tider,  og da kan det vel være på sin plass med en forlokkende påminnelse om hva vi har i vente. I bildene sine har Nanti Bryn Hansen ofte brukt skjærgården i sitt hjemmelige Vestfold som motiv, og ”V arm sommerdag på Tjøme ”er nettopp et slikt bilde. Her skildres den sommerdagen vi gjerne drømmer om på kalde januardager.
Hun fokuserer på de blide og vennelige sidene av kysten vår ,og et gjennomgående  tema i mange av bildene hennes er harmonien mellom menneske og natur.
Denne teknikken utforskes videre i ”Vinterlys”, som viser en annen side ved denne dyktige grafikeren. Her er sommeren  motstykke, vinteren som er utgangspunktet. Bilde er den reneste overflod av lys, farger  og dekorative elementer, og bringer tankene hen mot sydlige breddegrader
Og store kunstnere som Matisse. Drøm og virkelighet, natur og kultur, går over i hverandre i denne poetiske komposisjonen.